Nenaříkejte nad nedostatkem peněz


Maminky samoživitelky to nemají nijak snadné, to je jasné. Na druhou stranu často naříkají na nedostatek peněz a svým dětem kupují naprosto postradatelné věci jen proto, aby neměly pocit, že se jim něčeho nedostává. Místo, aby se zaměřily na to, aby děti připravily pro život, často se zaměřují na to, aby jim kompenzovaly věcmi neúplnou rodinu. Další problém je pak neefektivní nakupování. I s nevalnými příjmy se však dá čarovat.

Hospodařte lépe se svými penězi

Leták Globus je jedním ze způsobů, jak se naučit šetřit. Netýká se to jen jídla nebo drogerie, ale také oblečení, pomůcek do školy a celé řady dalších věcí. Každý nemá to štěstí, aby vydělával velké peníze, ale každý má možnost se svými penězi lépe hospodařit.